DISCLAIMER

Prohlášení

Podepsáním tohoto prohlášení potvrzuji, že je mi více než 18 let.
Jsem si vědom/a, že moje účast v programu “TRANSFORMAČNÍ KOUČINK” je zcela dobrovolná. Beru na vědomí, že informace a strategie prezentované na programu “TRANSFORMAČNÍ KOUČINK” jsou výsledkem výzkumu a osobních zkušeností v této oblasti a prezentují pouze výsledky, nikoliv naše doporučení. Prezentované informace, názory a připomínky nejsou v žádném případě míněna jako poradenství nebo doporučení. Renata Angelo není psycholog, ani lékař, ani finanční poradce a ona ani její společnosti: RENATA ANGELO GLOBAL Pty Ltd., RENATA GLOBAL s.r.o., RENATA INTERNATIONAL s.r.o., AZ TEAMBUILDING s.r.o., dále jen “společnosti Renaty Angelo” nenesou žádnou zodpovědnost za rozhodnutí, která udělám na základě získaných informací.
Dále beru na vědomí, že veškeré aktivity na tomto koučinkovém programu jsou zcela dobrovolné a mohu, ale nemusím se jich účastnit. Souhlasím s plnou odpovědností za svá rozhodnutí a akce, která na základě účasti v programu udělám. Prohlašuji, že se vzdávám možnosti žalovat a požadovat náhradu v případě jakékoli škody v jakékoli oblasti. Osvobozuji všechny strany spojené s programem “TRANSFORMAČNÍ KOUČINK” od zodpovědnosti za jakékoliv újmy, které mi mohou být způsobeny.
Jsem si vědom/a, že program “TRANSFORMAČNÍ KOUČINK” může být nahráván a dávám souhlas s pořizováním fotografií a záznamu z tohoto programu a jejich případnému použití za účelem propagace či vzdělávání (replay a podobně).
V rámci programu TRANSFORMAČNÍ KOUČINK získávám:
– Přístup k diáři Renaty Angelo a budu moc využít 6 koučinkových setkání (50 min), která probíhají virtuálně. Hovory se usktuteční buď přes Google meet nebo Whats Up.
– Přístup k osmi skupinovým MENTORINGOVÝM SETKÁNÍM s Renatou Angelo, které budou probíhat online na platformě HOPIN. Účast na mentoringovém setkání je dobrovolná. Mentoringy jsou nahrávány a je z nich vytvořen záznam.
– Přístup do VZDĚLÁVACÍHO PORTÁLU, kde se mi otevře celý program TRANSFORMAČNÍ KOUČINK, který má 8 modulů.
– Přístup do “PRIVÁTNÍ KNIHOVNY”, která obsahuje vzdělávací videa na dobu 6-ti měsíců.
– Navíc získám i přístup do PRIVÁTNÍ FACEBOOK SKUPINY. V této FB skupině budu udržovat komunikaci pozitivní se zaměřením na osobní / profesní a duchovní růst. Budu podporovat ostatní v úspěchu a vyhnu se jejich kritice. Beru na vědomí, že všichni se učíme a máme právo dělat chyby. K otázkám a tématům ostatních členů skupiny zachovám diskrétnost a mlčenlivost, abychom společně vytvořili bezpečné prostředí pro osobní růst.
Jsem si vědom/a toho, že veškeré materiály ke kterým získám během programu přístup jsou intelektuálním vlastnictví Renaty Angelo a získávám k nim přístup pouze pro svou potřebu. Beru na vědomí, že kopírování, sdílení, nebo jakékoli šíření materiálů Renaty Angelo, ke kterým získám během tohoto programu přístup je trestný čin a může být po mě požadována náhrada za ušlý zisk v případě jejich šíření bez písemného souhlasu Renaty Angelo.
Společnosti Renaty Angelo, jsou ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění pro účely této smlouvy zpracovatelem osobních údajů a zavazují se k zacházení s nimi v souladu s tímto zákonem. Jinými slovy Tvé údaje jsou u nás jako v bavlnce a s nikým nebudou sdíleny. 🙂
Podepsáním tohoto prohlášení stvrzuji, že jsem si vědom/a toho, že za svůj úspěch / neúspěch nesu plnou odpovědnost a prohlašuji, že udělám maximum proto, abych proměnil/a své sny a cíle ve skutečnost. Také udělám maximum proto, abych si program užil/a! 🙂
Podpisem tohoto prohlášení stvrzuji, že jsem s obsahem prohlášení obeznámen/a a všemu, co v něm stojí, rozumím.
logo Renata Angelo

Zásady ochrany osobních údajů | Obchodní podmínky

Copyright 2022 Renata Angelo | All Rights Reserved